Servizos

Servizos

Icono Colaboración

Innovación Tecnolóxica

 • Valoración da madurez dixital
 • Asesoramento en estratexias de innovación dixital
 • Vixilancia tecnolóxica e scouting de innovación
 • Servizos de transferencia tecnolóxica
 • Acceso a infraestruturas tecnolóxicas
 • Acceso a bancos de probas ou living labs
 • Proxectos de cooperación e innovación aberta
 • Investigación baixo demanda
 • Desenvolvemento de probas conceptuais de novas tecnoloxías
 • Apoio técnico no escalado de actividades
 • Consultoría especializada en protección de PI e certificación
Icono Formación

Formación e Sensibilización

 • Sensibilización en tecnoloxías dixitais
 • Novos modelos de negocio, baseados en tecnoloxías dixitais
 • Formación en tecnoloxías dixitais
 • Mentoring de socios
 • Visibilidade de casos de éxito de implantación de tecnoloxías dixitais
Icono Desarrollo Negocio

Desenvolvemento de negocio

 • Conexión entre oferta e demanda
 • Apoio na avaliación da viabilidade económica, deseño e validación de novos modelos de negocio baseados en tecnoloxías dixitais
 • Acceso a financiación
 • Servizos de incubación e aceleración
 • Intelixencia de mercado

Aplicacións

Icono Biotecnología

Sector Biotecnolóxico

 • Procesado de información xenómica e proteómica para deseño de novos fármacos
 • Protección da información xerada, mantendo o anonimato da orixe da mesma, así como garantindo a súa incorruptibilidade e trazabilidade durante a súa xestión
 • Xeración de sistemas de compartición de información
 • Desenvolvemento de sistemas de recuperación, procesado e análise de información quimioinformática para o deseño de produtos innovadores en todos os campos de aplicación da biotecnoloxía
 • Screening de información en repositorios bibliográficos
Icono Forestal

Sector Forestal-Madeira

 • Estimación da produción de biomasa para mellora da xestión forestal, ó integrar e procesar grandes volumes de datos de diversa natureza
 • Predición do crecemento en diámetro das especies forestais
 • Caracterización dos recursos forestais, incluíndo a estimación das propiedades de interés das especies en plantacións
 • Mellora da planificación de: operacións silvícolas, plans de prevención e defensa contra incendios forestais
 • Acceso a información complexa, como a xerada no interior das árbores
Agro-Mar-Alimentacion

Sector Agro-Mar Alimentación

 • Xestión máis eficiente e optimizada dos recursos pesqueiros, incluíndo os procesos de pesca, a través da recolección de información e datos relativos a parámetros medioambientais, niveles de contaminación nas augas, alimentación e composición da alimentación, niveles de explotación diarios, etc
 • Xeración de prediccións das capturas dunha campaña
 • Maior control sobre a alimentación, as enfermidades e o crecemento das especies
 • Xestión optimizada e integral de explotacións agropecuarias a partir dos datos xerados nas mesmas
 • Maior control da evolución de cultivos e da produción gandeira
 • Aumento da calidade e seguridade alimentaria das especies de cultivo ó incorporar información operative ós parámetros referents á calidade de produto e a súa conservación nas cámaras dos produtos
 • Mellora no diseño das cámaras de almacenamento refrixerado
 • Seguemento en tempo real do estado dos produtos da pesca almacenados
 • Mellora da predición dos tratamentos fitosanitarios
 • Mellora na trazabilidade dos produtos (identificación da orixe e denominación), e descobremento temperán de anomalías nos sistemas de trazabilidade
Icono Salud

Sector Saúde – Coidados

 • Redución de ineficiencias na oferta e prestación de servicios asistenciais
 • Redución de coste sanitaria per capita (especialmente en pacientes crónicos), sobre todo en aquelas áreas onde se poida aplicar o Big Data e a computación de altas prestacións
 • Aforro na xestión de grandes volumes de datos e mellora das capacidades para o seu procesado
 • Mellora no acceso a tratamentos personalizados e de maior calidade, sen comprometer os presupostos públicos
 • Desenvolvemento de sistemas de apoio á decisión clínica que proporcionen información relevante no momento oportuno ós profesionais sanitarios
 • Desenvolvemento de novos procesos diagnósticos a partir de información multimodal asociada a sinais fisiolóxicas
 • Monitorización continua remota de pacientes para seguemento de procesos de rehabilitación
Icono Transversal

Transversais

 • Maior eficiencia e control sobre as operacións mediante a captura e dixitalización de datos do proceso extractivo e a integración de información multimodal
 • Mellora da calidade e maior control sobre a mesma
 • Optimización enerxética dos procesos e sistemas
 • Mellora da loxística dos sistemas de distribución
 • Redución do impacto medioambiental
 • Optimización dos stocks
 • Xeración de novos produtos baseados nas materias primas sectoriais e/ou subprodutos derivados dos procesos produtivos

O Hub DIH DATAlife é unha iniciativa que se desenvolve no marco da Estratexia Galega de Hubs de Innovación Dixitais, promovida pola Xunta de Galicia a través da Consellería de Economía, Emprego e Industria

Logo Xunta Gain

Suscríbete o noso Newsletter para recibir todas as novas de DATAlife

O Hub DIH DATAlife é unha iniciativa que se desenvolve no marco da Estratexia Galega de Hubs de Innovación Dixitais, promovida pola Xunta de Galicia a través da Consellería de Economía, Emprego e Industria

Si tienes un proyecto que puede solucionar estos retos y quieres que valoremos la convocatoria Conecta Hubs de GAIN, contáctanos